Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Β΄

  Η σειρά αυτή δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία από τις γνωστές ανθολογίες και ουδέποτε εκδόθηκε. Έγινε γνωστή τα τελευταία έτη μέσω της διαδυκτιακής κοινότητας του «Ψαλτολογίου» και της σημαντικής συνεισφοράς…

Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Α΄

  Η ευρέως γνωστή σειρά Χερουβικών της εβδομάδος. Είναι τα μόνα με τον χαρακτηρισμό «τῆς Ἑβδομάδος» καθώς κανένας μελοποιός νεώτερος του Πέτρου Λαμπαδαρίου δεν δημοσίευσε «Χερουβικά τῆς Ἑβδομάδος» ( Γρηγόριος…