Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Μέγιστα

  Τα εκτενέστερα Χερουβικά που συνέθεσε ο Κωνσταντίνος. Τα Μέγιστα όπως και τα Σύντομα εκδόθηκαν μόνο στο Ταμείο Ανθολογίας του από τον Στέφανο τον Λαμπαδάριο που έκανε και την εξήγηση ( βλ. Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τὰ Σύντομα ) Σύνδεσμος : Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τα Μέγιστα *Πηγές : Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1846), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Στέφανος Α΄ Δομέστικος Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Μέγιστα

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τὰ Μέγιστα

  Μαθήματα που δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τη λειτουργική πράξη, λόγω της έκτασής τους. Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν πηγή γνώσης. Μελωδικές γραμμές, εναλλαγές μελωδικών γραμμών, συνολική δομή ( και μάλιστα σε μαθήματα αυτής της έκτασης ) είναι μερικά στοιχεία που αξίζει να μελετηθούν ώστε να ωφελήσουν τόσο στην ερμηνεία όσο και στη σύνθεση. Σύνδεσμος : Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – Τα Μέγιστα *Πηγές : … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τὰ Μέγιστα