Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Ἀργά

  Πρόκειται για τα ευρέως γνωστά αργά Χερουβικά του Κωνσταντίνου που βρίσκονται στη Μουσική Συλλογή Γ. Πρωγάκη. ( Στο παρόν άρθρο θεωρήθηκε σκόπιμο να δωθούν σε εξήγηση του μαθητού του Στεφάνου Λαμπαδαρίου. ) Ενώ στη Πανδέκτη η εξήγηση είναι ίδια με αυτή στη Συλλογή του Πρωγάκη, στο Ταμείο Ανθολογίας του Κωνσταντίνου ο Στέφανος δίνει μιά άλλη εξήγηση, εισάγοντας αναλύσεις και παραλλάσοντας κάποιες φορές και μουσικές … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Ἀργά

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν

  Είναι εντυπωσιακό πως, τα υποτιθέμενα αυστηρά πλαίσια του Πατριαρχείου, δεν περιόρισαν σε καμία περίπτωση το τρόπο μελοποίησης των Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ιδιοφυής συνθέτης και ο Γρηγόριος με εμφανή τη διάθεση να εμπλουτίσει τις ήδη γνωστές μελωδικές γραμμές εισάγει νέες, απόλυτα εναρμονισμένες με το ήθος των μελών του Πατρειαρχείου. Ευχάριστο το γεγονός ότι τα Αργά Χερουβικά του άρχισαν να ψάλλονται … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν