Κοινωνικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 ) – Τῶν Κυριακῶν ( Αἰνεῖτε )

  Στο Ταμείον Ανθολογίας του Χουρμουζίου η σειρά αυτή των κοινωνικών διαφέρει ελάχιστα από αυτή της Πανδέκτης λόγω αναλύσεων που συμπεριλήφθηκαν. Παραβάλλοντας τις δύο σειρές μπορεί κανείς να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα πάνω στο θέμα των αναλύσεων φθογγοσήμων και μουσικών φράσεων. Σύνδεσμος : Κοινωνικά των Κυριακών ( Αινείτε ) – Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου *Πηγές : Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της … Συνεχίστε την ανάγνωση Κοινωνικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 ) – Τῶν Κυριακῶν ( Αἰνεῖτε )

Χερουβικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 )

Η μοναδική σειρά Χερουβικών που μελοποίησε. Συνεχίζοντας την παράδοση του δασκάλου του, Πέτρου του Πελοποννησίου, ο Πέτρος ο Βυζάντιος συνέθεσε τα Χερουβικά του με γνώμονα τη Πατριαρχική παράδοση εκφράζοντας παράλληλα και το προσωπικό του ύφος. Το 1804 ὁ Πέτρος ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Καλλινίκου τοῦ ἀπὸ Νικαίας παυθεὶς ἐκ τῆς πρωτοψαλτείας ἓνεκα τῆς δευτερογαμίας αὐτοῦ, μὴ επιτρεπομένης εἰς τοὺς ἱεροψάλτας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἒφυγεν εἰς Χερσῶνα, … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 )