Κοινωνικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 ) – Τῶν Κυριακῶν ( Αἰνεῖτε )

  Στο Ταμείον Ανθολογίας του Χουρμουζίου η σειρά αυτή των κοινωνικών διαφέρει ελάχιστα από αυτή της Πανδέκτης λόγω αναλύσεων που συμπεριλήφθηκαν. Παραβάλλοντας τις δύο σειρές μπορεί κανείς να βγάλει χρήσιμα…

Χερουβικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 )

Η μοναδική σειρά Χερουβικών που μελοποίησε. Συνεχίζοντας την παράδοση του δασκάλου του, Πέτρου του Πελοποννησίου, ο Πέτρος ο Βυζάντιος συνέθεσε τα Χερουβικά του με γνώμονα τη Πατριαρχική παράδοση εκφράζοντας παράλληλα…