Χερουβικά Μανουήλ Πρωτοψάλτου ( † 1819 )

  Τα συγκεκριμένα Χερουβικά του Μανουήλ τα απαντάμε μόνο στο « Νέον Ταμείον Μουσικής Ανθολογίας »τόμος Γ΄, του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμίαν από τις γνωστές ανθολογίες του 19ου αιώνα. Επίσης, ως προς τη δομή τους, τα μαθήματα αυτά παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρώτον, η μελοποίηση διακόπτεται στη λέξη «…μέριμναν.» . Ούτε οι προγενέστεροι ούτε οι μεταγενέστεροι Πρωτοψάλτες ως μελοποιοί συνέθεσαν χερουβικά … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Μανουήλ Πρωτοψάλτου ( † 1819 )