Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Κατ’ἦχον,ἐκ τῆς Μουσικής Ἀνθολογίας Κοκκινογοργοῦσα και Ἒτερον εἰς ἦχον Λέγετο

  Διευκρινίζεται ότι στα συγκεκριμένα Χερουβικά ( Κοκκινογοργούσα ) παρατηρούνται αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό ως προς την αυθεντικότητα των συνθέσεων, δηλαδή αν μελουργός τους είναι όντως ο Γρηγόριος. Όπως και στην περίπτωση του Μανουήλ, οι συνθέσεις αυτές δεν παραπέμπουν στον Γρηγόριο. Ειδικότερα, εντοπίζονται αναλύσεις που δε συνήθιζε να πραγματοποιεί ο Γρηγόριος. Έπειτα, ο εν λόγω συνθέτης αναπτύσσει εκτενώς τις μουσικές φράσεις, ακόμα και … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Κατ’ἦχον,ἐκ τῆς Μουσικής Ἀνθολογίας Κοκκινογοργοῦσα και Ἒτερον εἰς ἦχον Λέγετο