Ἂξιον ἐστίν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 )

  Σύνδεσμος : Άξιον εστίν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου *Πηγές : Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη Συνεχίστε την ανάγνωση Ἂξιον ἐστίν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 )

Κοινωνικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν ( Αἰνεῖτε )

  Σύνδεσμος : Κοινωνικά των Κυριακών ( Αινείτε ) – Γρηγορίου Πρωτοψάλτου *Πηγές : Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1834), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄,  δεύτερη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη, Θεόδωρος Παπα Παράσχου Φωκαεύς Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη   Συνεχίστε την ανάγνωση Κοινωνικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν ( Αἰνεῖτε )

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Κατ’ἦχον,ἐκ τῆς Μουσικής Ἀνθολογίας Κοκκινογοργοῦσα και Ἒτερον εἰς ἦχον Λέγετο

  Διευκρινίζεται ότι στα συγκεκριμένα Χερουβικά ( Κοκκινογοργούσα ) παρατηρούνται αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό ως προς την αυθεντικότητα των συνθέσεων, δηλαδή αν μελουργός τους είναι όντως ο Γρηγόριος. Όπως και στην περίπτωση του Μανουήλ, οι συνθέσεις αυτές δεν παραπέμπουν στον Γρηγόριο. Ειδικότερα, εντοπίζονται αναλύσεις που δε συνήθιζε να πραγματοποιεί ο Γρηγόριος. Έπειτα, ο εν λόγω συνθέτης αναπτύσσει εκτενώς τις μουσικές φράσεις, ακόμα και … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Κατ’ἦχον,ἐκ τῆς Μουσικής Ἀνθολογίας Κοκκινογοργοῦσα και Ἒτερον εἰς ἦχον Λέγετο

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τὰ Μέγιστα

  Μαθήματα που δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τη λειτουργική πράξη, λόγω της έκτασής τους. Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν πηγή γνώσης. Μελωδικές γραμμές, εναλλαγές μελωδικών γραμμών, συνολική δομή ( και μάλιστα σε μαθήματα αυτής της έκτασης ) είναι μερικά στοιχεία που αξίζει να μελετηθούν ώστε να ωφελήσουν τόσο στην ερμηνεία όσο και στη σύνθεση. Σύνδεσμος : Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – Τα Μέγιστα *Πηγές : … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τὰ Μέγιστα

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν

  Είναι εντυπωσιακό πως, τα υποτιθέμενα αυστηρά πλαίσια του Πατριαρχείου, δεν περιόρισαν σε καμία περίπτωση το τρόπο μελοποίησης των Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ιδιοφυής συνθέτης και ο Γρηγόριος με εμφανή τη διάθεση να εμπλουτίσει τις ήδη γνωστές μελωδικές γραμμές εισάγει νέες, απόλυτα εναρμονισμένες με το ήθος των μελών του Πατρειαρχείου. Ευχάριστο το γεγονός ότι τα Αργά Χερουβικά του άρχισαν να ψάλλονται … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῆς Ἑβδομάδος

  Τρία Χερουβικά σε ήχο β΄, γ΄ και πλ του β΄ ώστε να συμπληρωθεί η οκταηχία μαζί με τα Χερουβικά του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Βάσει τυπικού όμως δεν μπορούν να λέγονται της εβδομάδος καθώς στις καθημερινές Λειτουργίες δεν ψάλλονται οι ανωτέρω ήχοι. Στις μέρες μας όμως αποτελούν εξαιρετική επιλογή για τις Λειτουργίες των Κυριακών. Χωρίς υπερβολή, το Χερουβικό του τρίτου ( γ΄ ) ήχου είναι ίσως … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῆς Ἑβδομάδος