Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τὰ λεγόμενα Ἀνέκδοτα

  Tα μέγιστα Χερουβικά του Πέτρου που αν και «Ἀνέκδοτα» δημοσιεύτηκαν περισσότερες από μία φορές. Αξίζει να παρατηρήσουμε πως ο Πέτρος, γενικά στα Χερουβικά του, δεν έχει εισαγωγές στην αρχή και η μελοποίησή του είναι ενιαία, δίνοντας στα μαθήματά του μια ομοιόμορφη δομή. Στοιχείο που αποδεικνύει πως εκτός από περίτεχνος, ο τρόπος μελοποίησής που ακολουθούσε, ήταν και βαθιά ουσιαστικός. Σύνδεσμος : Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου του … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τὰ λεγόμενα Ἀνέκδοτα