Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τὰ λεγόμενα Ἀνέκδοτα

  Tα μέγιστα Χερουβικά του Πέτρου που αν και «Ἀνέκδοτα» δημοσιεύτηκαν περισσότερες από μία φορές. Αξίζει να παρατηρήσουμε πως ο Πέτρος, γενικά στα Χερουβικά του, δεν έχει εισαγωγές στην αρχή…