Ἂξιον ἐστίν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 )

  Σύνδεσμος : Άξιον εστίν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου *Πηγές : Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη Συνεχίστε την ανάγνωση Ἂξιον ἐστίν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 )