Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Α΄

  Η ευρέως γνωστή σειρά Χερουβικών της εβδομάδος. Είναι τα μόνα με τον χαρακτηρισμό «τῆς Ἑβδομάδος» καθώς κανένας μελοποιός νεώτερος του Πέτρου Λαμπαδαρίου δεν δημοσίευσε «Χερουβικά τῆς Ἑβδομάδος» ( Γρηγόριος…