Κοινωνικά του Ενιαυτού – Εἰς τὴν ἐορτήν τοῦ Σταυροῦ – Των επιφανεστέρων Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μ.τ.Χ.Ε.

 

Ψαλλόμενα κατά την εορτή του Τιμίου Σταυρού ( 14η Σεπτεμβρίου ), την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως ( την τρίτη Κυριακή των Νηστειών ) και την εορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού ( 1η Αυγούστου ).

Σύνδεσμοι :

 1. Εσημειώθη ήχος α΄ – Δανιήλ Πρωτοψάλτου
 2. Εσημειώθη ήχος β΄ – Ιωάννου Πρωτοψάλτου
 3. Εσημειώθη ήχος β΄ – Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
 4. Εσημειώθη ήχος γ΄ – Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
 5. Εσημειώθη ήχος γ΄ – Πέτρου Λαμπαδαρίου
 6. Εσημειώθη ήχος δ΄ – Ιωάννου Πρωτοψάλτου
 7. Εσημειώθη ήχος πλ α΄ – Πέτρου Λαμπαδαρίου
 8. Εσημειώθη ήχος πλ β΄ – Πέτρου Λαμπαδαρίου
 9. Εσημειώθη ήχος βαρύς – Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
 10. Εσημειώθη ήχος βαρύς – Πέτρου Λαμπαδαρίου
 11. Εσημειώθη ήχος πλ δ΄ – Ιωάννου Πρωτοψάλτου
 12. Εσημειώθη ήχος πλ δ΄ – Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου

*Πηγές :

 • Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1834), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄,  δεύτερη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη, Θεόδωρος Παπα Παράσχου Φωκαεύς
 • Θεοδώρου Παπα Παράσχου Φωκαέως (1869), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Γ΄, τέταρτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Μηνάς Δομένικος
 • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη
 • Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1846), Ταμείον Ανθολογίας τόμος , πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Στέφανος Α΄ Δομέστικος
 • Πρωγάκη Γ. (1909), Μουσική Συλλογή τόμος Γ΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη
 • Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (1824), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄, πρώτη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη