Κοινωνικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος

 

Όπως και στα Χερουβικά της εβδομάδος ( Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Α΄, Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Β΄ ) έτσι και στα Κοινωνικά της εβδομάδος, μετά τον Πέτρο και μέχρι τις αρχές του 20ου αι. κανείς δεν επιχείρησε να μελοποιήσει Κοινωνικά της εβδομάδος ( ως πλήρη σειρά ). Νεοφανείς συνθέσεις υπάρχουν πολλές από επίδοξους μελοποιούς. Συνθέσεις σαφώς πιο περίτεχνες από τα Χερουβικά του ώστε να αποδίδουν το νόημα του Κοινωνικού. Ο Γεώργιος Πρωγάκης στη Μουσική Συλλογή του παραθέτει τα συγκεκριμένα Κοινωνικά χωρίς τα κρατήματά τους. Πρακτική που ακολούθηθηκε και σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

Σύνδεσμος : Κοινωνικά της εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου

*Πηγές :

  • Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1834), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄,  δεύτερη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη, Θεόδωρος Παπα Παράσχου Φωκαεύς
  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη
  • Πρωγάκη Γ. (1909), Μουσική Συλλογή τόμος Γ΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη