Χερουβικά Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( † 1864 )

 

Μελωδικές γραμμές που θυμίζουν αρκετά εκείνες του Κωνσταντίνου.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Στεφάνου Λαμπαδαρίου

*Πηγές :

  • Στεφάνου Λαμπαδαρίου τ.Χ.Μ.Ε. (1863), Εγκυκλοπαίδεια της Εκκλησιαστικής Μουσικής ήτοι Απάνθισμα Ανθολογίας τόμος Γ΄, Κωνσταντινούπολη