Αντί Χερουβικού – Των επιφανεστέρων Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μ.τ.Χ.Ε.

 

Στις ακολουθίες των Προηγιασμένω Δώρων, τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης και τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου.

Ιωάννης ο Κλαδάς ( ∼ 1400 ), Πέτρος ο Λαμπαδάριος ( † 1777 ), Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης ( † 1800 ), Κωνσταντίνος ο Πρωτοψάλτης ( † 1862 ), Γεώργιος ο Πρωτοψάλτης ( Ραιδεστηνός ο Β΄, † 1889 ).

Σύνδεσμος : Αντί χερουβικού – Των Πρωτοψαλτών της Μ.τ.Χ.Ε.

*Πηγές :

  • Γεωργίου Ραιδεστηνού πρώην Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1884), ΗΑγία και Μεγάλη Εβδομάς, Κωνσταντινούπολη
  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμοι Β΄ και  Δ΄, Κωνσταντινούπολη
  • Πρωγάκη Γ. (1909), Μουσική Συλλογή τόμος, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη