Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν

 

Είναι εντυπωσιακό πως, τα υποτιθέμενα αυστηρά πλαίσια του Πατριαρχείου, δεν περιόρισαν σε καμία περίπτωση το τρόπο μελοποίησης των Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ιδιοφυής συνθέτης και ο Γρηγόριος με εμφανή τη διάθεση να εμπλουτίσει τις ήδη γνωστές μελωδικές γραμμές εισάγει νέες, απόλυτα εναρμονισμένες με το ήθος των μελών του Πατρειαρχείου. Ευχάριστο το γεγονός ότι τα Αργά Χερουβικά του άρχισαν να ψάλλονται πάλι στον Π. Π. Ν.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – Των Κυριακών (τα Αργά)

*Πηγές :

  • Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1834), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄,  δεύτερη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη, Θεόδωρος Παπα Παράσχου Φωκαεύς
  • Θεοδώρου Παπα Παράσχου Φωκαέως (1869), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Γ΄, τέταρτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Μηνάς Δομένικος
  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη