Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῆς Ἑβδομάδος

 

Τρία Χερουβικά σε ήχο β΄, γ΄ και πλ του β΄ ώστε να συμπληρωθεί η οκταηχία μαζί με τα Χερουβικά του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Βάσει τυπικού όμως δεν μπορούν να λέγονται της εβδομάδος καθώς στις καθημερινές Λειτουργίες δεν ψάλλονται οι ανωτέρω ήχοι. Στις μέρες μας όμως αποτελούν εξαιρετική επιλογή για τις Λειτουργίες των Κυριακών. Χωρίς υπερβολή, το Χερουβικό του τρίτου ( γ΄ ) ήχου είναι ίσως η ωραιότερη σύνθεση Χερουβικού σε τρίτο ( γ΄) ήχο που έχουμε στα χέρια μας.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – Της εβδομάδος

*Πηγές :

  • Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1834), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄,  δεύτερη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη, Θεόδωρος Παπα Παράσχου Φωκαεύς
  • Θεοδώρου Παπα Παράσχου Φωκαέως (1869), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Γ΄, τέταρτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Μηνάς Δομένικος
  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη
  • Πρωγάκη Γ. (1909), Μουσική Συλλογή τόμος Γ΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη