Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τὰ Μέγιστα

 

Μαθήματα που δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τη λειτουργική πράξη, λόγω της έκτασής τους. Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν πηγή γνώσης. Μελωδικές γραμμές, εναλλαγές μελωδικών γραμμών, συνολική δομή ( και μάλιστα σε μαθήματα αυτής της έκτασης ) είναι μερικά στοιχεία που αξίζει να μελετηθούν ώστε να ωφελήσουν τόσο στην ερμηνεία όσο και στη σύνθεση.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – Τα Μέγιστα

*Πηγές :

  • Θεοδώρου Παπα Παράσχου Φωκαέως (1869), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Γ΄, τέταρτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Μηνάς Δομένικος
  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη