Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τὰ λεγόμενα Ἀνέκδοτα

 

Tα μέγιστα Χερουβικά του Πέτρου που αν και «Ἀνέκδοτα» δημοσιεύτηκαν περισσότερες από μία φορές. Αξίζει να παρατηρήσουμε πως ο Πέτρος, γενικά στα Χερουβικά του, δεν έχει εισαγωγές στην αρχή και η μελοποίησή του είναι ενιαία, δίνοντας στα μαθήματά του μια ομοιόμορφη δομή. Στοιχείο που αποδεικνύει πως εκτός από περίτεχνος, ο τρόπος μελοποίησής που ακολουθούσε, ήταν και βαθιά ουσιαστικός.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου – Τα λεγόμενα Ανέκδοτα

*Πηγές :

  • Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1834), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄,  δεύτερη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη, Θεόδωρος Παπα Παράσχου Φωκαεύς
  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη