Χερουβικά Δανιήλ Πρωτοψάλτου ( † 1789 )

 

Παραδόξως στην παρούσα σειρά έχουμε Χερουβικά μόνο σε πέντε ήχους ( α΄, β΄, γ΄, δ΄ και πλ του α΄ ), όπως εκδόθηκαν στην Πανδέκτη ( Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη ). Όμως, στη Διπλωματική εργασία του κ. Δημήτρη Β. Λάσκου με θέμα «Ο Δανιήλ ο Πρωτοψάλτης, βίος και έργο», σημειώνεται πως ο Δανιήλ συνέθεσε περισσότερα Χερουβικά από τα προαναφερθέντα. Άγνωστο για ποιό λόγο εκδόθηκαν μόνο αυτά. Η Πανδέκτη είναι και η μόνη έκδοση στην οποία συμπεριλήφθηκαν.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Δανιήλ Πρωτοψάλτου

*Πηγές :