Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Α΄

 

Η ευρέως γνωστή σειρά Χερουβικών της εβδομάδος. Είναι τα μόνα με τον χαρακτηρισμό «τῆς Ἑβδομάδος» καθώς κανένας μελοποιός νεώτερος του Πέτρου Λαμπαδαρίου δεν δημοσίευσε «Χερουβικά τῆς Ἑβδομάδος» ( Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ συνέθεσαν χερουβικά της εβδομάδος στους υπόλοιπους τρεις ήχους β΄,γ΄ και πλ του β΄, όμως ουσιαστικά δεν είναι της εβδομάδος καθώς στις καθημερινές ακολουθίες δεν ψάλλονται οι αναφερθέντες αυτοί ήχοι βάσει Τυπικού ) . Πέντε στον αριθμό μαθήματα που εξυπηρετούν την τυπική διάταξη, ένα για κάθε ημέρα της εβδομάδος, κι όμως τόσο αριστουργηματικά συνθεμένα που στις μέρες μας μπορούν να λαμπρύνουν κάλλιστα και τις ακολουθίες των Κυριακών. Καλή μελέτη!

Σύνδεσμος : Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου – Της εβδομάδος Σειρά Α΄

*Πηγές :

  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη
  • Πρωγάκη Γ. (1909), Μουσική Συλλογή τόμος Γ΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη

2 σκέψεις σχετικά με το “Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Α΄

Τα σχόλια είναι κλειστά.