Κοινωνικά του Ενιαυτού – Εἰς τὴν ἐορτήν τοῦ Σταυροῦ – Των επιφανεστέρων Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μ.τ.Χ.Ε.

  Ψαλλόμενα κατά την εορτή του Τιμίου Σταυρού ( 14η Σεπτεμβρίου ), την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως ( την τρίτη Κυριακή των Νηστειών ) και την εορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού ( 1η Αυγούστου ). Σύνδεσμοι : Εσημειώθη ήχος α΄ – Δανιήλ Πρωτοψάλτου Εσημειώθη ήχος β΄ – Ιωάννου Πρωτοψάλτου Εσημειώθη ήχος β΄ – Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Εσημειώθη ήχος γ΄ – Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Εσημειώθη ήχος γ΄ – … Συνεχίστε την ανάγνωση Κοινωνικά του Ενιαυτού – Εἰς τὴν ἐορτήν τοῦ Σταυροῦ – Των επιφανεστέρων Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μ.τ.Χ.Ε.

Κοινωνικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος

  Όπως και στα Χερουβικά της εβδομάδος ( Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Α΄, Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος Σειρά Β΄ ) έτσι και στα Κοινωνικά της εβδομάδος, μετά τον Πέτρο και μέχρι τις αρχές του 20ου αι. κανείς δεν επιχείρησε να μελοποιήσει Κοινωνικά της εβδομάδος ( ως πλήρη σειρά ). Νεοφανείς συνθέσεις υπάρχουν … Συνεχίστε την ανάγνωση Κοινωνικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῆς Ἑβδομάδος

Αντί Χερουβικού – Των επιφανεστέρων Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μ.τ.Χ.Ε.

  Στις ακολουθίες των Προηγιασμένω Δώρων, τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης και τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Ιωάννης ο Κλαδάς ( ∼ 1400 ), Πέτρος ο Λαμπαδάριος ( † 1777 ), Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης ( † 1800 ), Κωνσταντίνος ο Πρωτοψάλτης ( † 1862 ), Γεώργιος ο Πρωτοψάλτης ( Ραιδεστηνός ο Β΄, † 1889 ). Σύνδεσμος : Αντί χερουβικού – Των Πρωτοψαλτών της … Συνεχίστε την ανάγνωση Αντί Χερουβικού – Των επιφανεστέρων Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μ.τ.Χ.Ε.

Χερουβικά Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( † 1864 )

  Μελωδικές γραμμές που θυμίζουν αρκετά εκείνες του Κωνσταντίνου. Σύνδεσμος : Χερουβικά Στεφάνου Λαμπαδαρίου *Πηγές : Στεφάνου Λαμπαδαρίου τ.Χ.Μ.Ε. (1863), Εγκυκλοπαίδεια της Εκκλησιαστικής Μουσικής ήτοι Απάνθισμα Ανθολογίας τόμος Γ΄, Κωνσταντινούπολη Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( † 1864 )

Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Μέγιστα

  Τα εκτενέστερα Χερουβικά που συνέθεσε ο Κωνσταντίνος. Τα Μέγιστα όπως και τα Σύντομα εκδόθηκαν μόνο στο Ταμείο Ανθολογίας του από τον Στέφανο τον Λαμπαδάριο που έκανε και την εξήγηση ( βλ. Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τὰ Σύντομα ) Σύνδεσμος : Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τα Μέγιστα *Πηγές : Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1846), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Στέφανος Α΄ Δομέστικος Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Μέγιστα

Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Ἀργά

  Πρόκειται για τα ευρέως γνωστά αργά Χερουβικά του Κωνσταντίνου που βρίσκονται στη Μουσική Συλλογή Γ. Πρωγάκη. ( Στο παρόν άρθρο θεωρήθηκε σκόπιμο να δωθούν σε εξήγηση του μαθητού του Στεφάνου Λαμπαδαρίου. ) Ενώ στη Πανδέκτη η εξήγηση είναι ίδια με αυτή στη Συλλογή του Πρωγάκη, στο Ταμείο Ανθολογίας του Κωνσταντίνου ο Στέφανος δίνει μιά άλλη εξήγηση, εισάγοντας αναλύσεις και παραλλάσοντας κάποιες φορές και μουσικές … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Ἀργά

Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Σύντομα

  Όπως είναι γνωστό ο Κωνσταντίνος δεν εξήγησε ούτε συνέθεσε μαθήματά του στη νέα Μέθοδο. Τα Χερουβικά καθώς και όλα τα μαθάματα, που βρίσκονται στο Ταμείο Ανθολογίας του, εξήγησε ο μαθητής του Στέφανος ο Λαμπαδάριος. Τὰ μέλη ταῦτα, τὰ μὲν συντμηθέντα ἐξ ἂλλων ἀρχαιοτέρων, τὰ δὲ πρὸς τὸ ἐμμελέστερον έπεξεργασθέντα, τὰ πλεῖστα δὲ, καθώς καὶ τὸ ἢδη προδημοσιευθέν διὰ τοῦ τύπου ἀργοσύντομο Δοξαστάριον, ἐξ ὑπαρχῆς … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Σύντομα

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Κατ’ἦχον,ἐκ τῆς Μουσικής Ἀνθολογίας Κοκκινογοργοῦσα και Ἒτερον εἰς ἦχον Λέγετο

  Διευκρινίζεται ότι στα συγκεκριμένα Χερουβικά ( Κοκκινογοργούσα ) παρατηρούνται αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό ως προς την αυθεντικότητα των συνθέσεων, δηλαδή αν μελουργός τους είναι όντως ο Γρηγόριος. Όπως και στην περίπτωση του Μανουήλ, οι συνθέσεις αυτές δεν παραπέμπουν στον Γρηγόριο. Ειδικότερα, εντοπίζονται αναλύσεις που δε συνήθιζε να πραγματοποιεί ο Γρηγόριος. Έπειτα, ο εν λόγω συνθέτης αναπτύσσει εκτενώς τις μουσικές φράσεις, ακόμα και … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Κατ’ἦχον,ἐκ τῆς Μουσικής Ἀνθολογίας Κοκκινογοργοῦσα και Ἒτερον εἰς ἦχον Λέγετο

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τὰ Μέγιστα

  Μαθήματα που δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τη λειτουργική πράξη, λόγω της έκτασής τους. Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν πηγή γνώσης. Μελωδικές γραμμές, εναλλαγές μελωδικών γραμμών, συνολική δομή ( και μάλιστα σε μαθήματα αυτής της έκτασης ) είναι μερικά στοιχεία που αξίζει να μελετηθούν ώστε να ωφελήσουν τόσο στην ερμηνεία όσο και στη σύνθεση. Σύνδεσμος : Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – Τα Μέγιστα *Πηγές : … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τὰ Μέγιστα

Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν

  Είναι εντυπωσιακό πως, τα υποτιθέμενα αυστηρά πλαίσια του Πατριαρχείου, δεν περιόρισαν σε καμία περίπτωση το τρόπο μελοποίησης των Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ιδιοφυής συνθέτης και ο Γρηγόριος με εμφανή τη διάθεση να εμπλουτίσει τις ήδη γνωστές μελωδικές γραμμές εισάγει νέες, απόλυτα εναρμονισμένες με το ήθος των μελών του Πατρειαρχείου. Ευχάριστο το γεγονός ότι τα Αργά Χερουβικά του άρχισαν να ψάλλονται … Συνεχίστε την ανάγνωση Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Τῶν Κυριακῶν